Home Điểm thi Điểm thi Điểm thi lớp 11CS ( 2011 - 2015)

Điểm thi lớp 11CS ( 2011 - 2015)

Điểm thi lớp  11 CS

Học kỳ 1 ; 2 năm học 2011 -2012 

Chi tiết xem file đính kèm

Attachments:
Download this file (11CS -  Hoa phan tich lan 1.pdf)11CS - Hoa phan tich lan 1.pdf[ ]1833 Kb
Download this file (11CS -  Sinh hoc dai cuong 1 lan 1.pdf)11CS - Sinh hoc dai cuong 1 lan 1.pdf[ ]1923 Kb
Download this file (11CS - Giao duc the chat 1.pdf)11CS - Giao duc the chat 1.pdf[ ]2784 Kb
Download this file (11CS - hoa hoc dai cuong lan 1.pdf)11CS - hoa hoc dai cuong lan 1.pdf[ ]1729 Kb
Download this file (11CS - Hoa sinh dai cuong lan 1.pdf)11CS - Hoa sinh dai cuong lan 1.pdf[ ]1721 Kb
Download this file (11CS - Hoa sinh dai cuong lan 2.pdf)11CS - Hoa sinh dai cuong lan 2.pdf[ ]664 Kb
Download this file (11CS - Nhung NL CB cua CN Mac lenin phan 2 - lan 1.pdf)11CS - Nhung NL CB cua CN Mac lenin phan 2 - lan 1.pdf[ ]1164 Kb
Download this file (11CS - Sinh hoc dai cuong 1 lan 2.pdf)11CS - Sinh hoc dai cuong 1 lan 2.pdf[ ]723 Kb
Download this file (11CS - Sinh hoc Dai cuong 2 - lan 1.pdf)11CS - Sinh hoc Dai cuong 2 - lan 1.pdf[ ]1711 Kb
Download this file (11CS - thuc hanh Vi sinh dai cuong.pdf)11CS - thuc hanh Vi sinh dai cuong.pdf[ ]1403 Kb
Download this file (11CS - Thuc tap hoa hoc dai cuong.pdf)11CS - Thuc tap hoa hoc dai cuong.pdf[ ]1408 Kb
Download this file (11CS - Thuc tap Hoa phan tich.pdf)11CS - Thuc tap Hoa phan tich.pdf[ ]1392 Kb
Download this file (11CS - Tin hoc dai cuong lan 1.pdf)11CS - Tin hoc dai cuong lan 1.pdf[ ]1600 Kb
Download this file (11CS - Toan Cao cap B1 lan 1.pdf)11CS - Toan Cao cap B1 lan 1.pdf[ ]1705 Kb
Download this file (11CS - Toan cao cap2 lan 1.pdf)11CS - Toan cao cap2 lan 1.pdf[ ]1726 Kb
Download this file (11CS - Vat ly dai cuong lan 1.pdf)11CS - Vat ly dai cuong lan 1.pdf[ ]1690 Kb
Download this file (11CS - Vat ly dai cuong lan 2.pdf)11CS - Vat ly dai cuong lan 2.pdf[ ]1186 Kb
Download this file (11CS - Vi sinh dai cuong lan 1.pdf)11CS - Vi sinh dai cuong lan 1.pdf[ ]1720 Kb
Download this file (ANH VAN CHUYEN NGANH.pdf)ANH VAN CHUYEN NGANH.pdf[ ]898 Kb
Download this file (AV CHUYEN NGANH 2.pdf)AV CHUYEN NGANH 2.pdf[ ]985 Kb
Download this file (BAO QUAN HOA TUOI_11CS.pdf)BAO QUAN HOA TUOI_11CS.pdf[ ]1072 Kb
Download this file (CN BAO BI.pdf)CN BAO BI.pdf[ ]1747 Kb
Download this file (CN CB DAU AN.pdf)CN CB DAU AN.pdf[ ]1187 Kb
Download this file (CN ENZYME_11CS.pdf)CN ENZYME_11CS.pdf[ ]940 Kb
Download this file (CN LANH THUC PHAM.pdf)CN LANH THUC PHAM.pdf[ ]1220 Kb
Download this file (CN MOI TRUONG_11CS.pdf)CN MOI TRUONG_11CS.pdf[ ]1055 Kb
Download this file (CNCB DAU AN_2_11CS.pdf)CNCB DAU AN_2_11CS.pdf[ ]513 Kb
Download this file (CNCB MIA DUONG_11CS.pdf)CNCB MIA DUONG_11CS.pdf[ ]994 Kb
Download this file (CNCB RUOU BIA NGK 11CS.pdf)CNCB RUOU BIA NGK 11CS.pdf[ ]1084 Kb
Download this file (CNCB SP CAY CN.pdf)CNCB SP CAY CN.pdf[ ]1006 Kb
Download this file (CNCB SP DONG VAT.pdf)CNCB SP DONG VAT.pdf[ ]1024 Kb
Download this file (CNCB SP THUC VAT.pdf)CNCB SP THUC VAT.pdf[ ]944 Kb
Download this file (CNCB TA CHAN NUOI_11CS.pdf)CNCB TA CHAN NUOI_11CS.pdf[ ]835 Kb
Download this file (CNSTH 2 11CS.pdf)CNSTH 2 11CS.pdf[ ]890 Kb
Download this file (CO KHI CNSTH.pdf)CO KHI CNSTH.pdf[ ]1034 Kb
Download this file (DANH GIA CAM QUAN_11CS.pdf)DANH GIA CAM QUAN_11CS.pdf[ ]897 Kb
Download this file (DINH DUONG HOC_11CS.pdf)DINH DUONG HOC_11CS.pdf[ ]948 Kb
Download this file (GIAM DINH NONG SAN_11CS.pdf)GIAM DINH NONG SAN_11CS.pdf[ ]944 Kb
Download this file (HACCP VA LUAT TP_11CS.pdf)HACCP VA LUAT TP_11CS.pdf[ ]953 Kb
Download this file (HE THONG QL CHAT LUONG.pdf)HE THONG QL CHAT LUONG.pdf[ ]993 Kb
Download this file (HOA SINH TP_11CS.pdf)HOA SINH TP_11CS.pdf[ ]986 Kb
Download this file (KHU TRUNG NONG SAN TP_11CS.pdf)KHU TRUNG NONG SAN TP_11CS.pdf[ ]949 Kb
Download this file (KINH TE NN_11CS.pdf)KINH TE NN_11CS.pdf[ ]649 Kb
Download this file (KINH TE NONG NGHIEP_11CS.pdf)KINH TE NONG NGHIEP_11CS.pdf[ ]630 Kb
Download this file (KY NANG GIAO TIEP_11CS.pdf)KY NANG GIAO TIEP_11CS.pdf[ ]1030 Kb
Download this file (KY THUAT DIEN_11CS.pdf)KY THUAT DIEN_11CS.pdf[ ]891 Kb
Download this file (nguyen lieu tp.pdf)nguyen lieu tp.pdf[ ]945 Kb
Download this file (NONG HOC DAI CUONG_11CS.pdf)NONG HOC DAI CUONG_11CS.pdf[ ]926 Kb
Download this file (PHUONG PHAP XL SO LIEU_11CS.pdf)PHUONG PHAP XL SO LIEU_11CS.pdf[ ]964 Kb
Download this file (QT TBCNTP 1_11CS.pdf)QT TBCNTP 1_11CS.pdf[ ]899 Kb
Download this file (QT THIET BI CNTP 2.pdf)QT THIET BI CNTP 2.pdf[ ]1126 Kb
Download this file (QUAN TRI DOANH NGHIEP _11CS.pdf)QUAN TRI DOANH NGHIEP _11CS.pdf[ ]1477 Kb
Download this file (REN NGHE TRONG HE 1 THANG 11CS.pdf)REN NGHE TRONG HE 1 THANG 11CS.pdf[ ]979 Kb
Download this file (SAN XUAT SACH HON_11CS.pdf)SAN XUAT SACH HON_11CS.pdf[ ]962 Kb
Download this file (sau hai nong san sau thu hoach.pdf)sau hai nong san sau thu hoach.pdf[ ]955 Kb
Download this file (Tam ly hoc_11CS.pdf)Tam ly hoc_11CS.pdf[ ]845 Kb
Download this file (TH VI SINH TP_CN ENZYME_11CS.pdf)TH VI SINH TP_CN ENZYME_11CS.pdf[ ]670 Kb
Download this file (THONG KE SINH HOC_11CS.pdf)THONG KE SINH HOC_11CS.pdf[ ]854 Kb
Download this file (THUC PHAM CHUC NANG_11CS.pdf)THUC PHAM CHUC NANG_11CS.pdf[ ]919 Kb
Download this file (THUC TAP DG CAM QUAN 11CS.pdf)THUC TAP DG CAM QUAN 11CS.pdf[ ]735 Kb
Download this file (THUC TAP TONG HOP_11CS.pdf)THUC TAP TONG HOP_11CS.pdf[ ]1132 Kb
Download this file (THUC TAP TOT NGHIEP_11CS.pdf)THUC TAP TOT NGHIEP_11CS.pdf[ ]1355 Kb
Download this file (TT CNCB SP CAY CN.pdf)TT CNCB SP CAY CN.pdf[ ]985 Kb
Download this file (TT CNCB SP DONG VAT.pdf)TT CNCB SP DONG VAT.pdf[ ]991 Kb
Download this file (TT CNCB SP THUC VAT.pdf)TT CNCB SP THUC VAT.pdf[ ]878 Kb
Download this file (TT GIAO TRINH DA LAT.pdf)TT GIAO TRINH DA LAT.pdf[ ]985 Kb
Download this file (TT HOA SINH TP_HOA SINH ĐC_11CS.pdf)TT HOA SINH TP_HOA SINH ĐC_11CS.pdf[ ]745 Kb
Download this file (TT PHUONG PHAP TN VA XL SO LIEU_11CS.pdf)TT PHUONG PHAP TN VA XL SO LIEU_11CS.pdf[ ]994 Kb
Download this file (TT VSAT THUC PHAM 11CS.pdf)TT VSAT THUC PHAM 11CS.pdf[ ]1446 Kb
Download this file (TTQT& THIET BI CNTP.pdf)TTQT& THIET BI CNTP.pdf[ ]957 Kb
Download this file (ve ky thuat_11CS.pdf)ve ky thuat_11CS.pdf[ ]880 Kb
Download this file (VE SINH AT TP 11CS.pdf)VE SINH AT TP 11CS.pdf[ ]871 Kb
Download this file (VI SINH TP_11CS.pdf)VI SINH TP_11CS.pdf[ ]966 Kb
 

Đăng Nhập

Lượt Truy Cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hôm nay2
Hôm qua50
Tuần này161
Tháng này906