banner
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 12/2016

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 12/2016.

(danh sách đính kèm).

Download:
FileFile size
Download this file (DanhSachTotNghiep_12_2016_WEB.xls)DanhSachTotNghiep_12_2016_WEB.xls44 Kb
 
Danh sách phòng thi kỳ thi tốt nghiệp ngày 17/12/2016

Ban thư ký Hội đồng thi tốt nghiệp khối kiến thức chuyên nghiệp thông báo danh sách phòng thi kỳ thi tốt nghiệp ngày 17/12/2016 như sau: (danh sách đính kèm).

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ văn phòng Khoa hoặc Phòng Quản lý Đào tạo (ĐT: 08.38550264)

Download:
FileFile size
Download this file (DanhSachDuThi_12_2016_web.xls)DanhSachDuThi_12_2016_web.xls61 Kb
 
Danh sách sinh viên dự kiến tham dự kỳ thi tốt nghiệp đợt ngày 17/12/2016

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo danh sách sinh viên dự kiến tham dự kỳ thi tốt nghiệp đợt ngày 17/12/2016

Download:
FileFile size
Download this file (DanhSachDuThi_12_2016.xls)DanhSachDuThi_12_2016.xls43 Kb
 
Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 07/2016

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp đợt tháng 07/2016.

Download:
FileFile size
Download this file (DanhSachTotNghiep_07_16_WEB.xls)DSTN_07_201666 Kb
 
Danh sách phòng thi - kỳ thi tốt nghiệp khối kiến thức chuyên nghiệp ngày 25/06/2016

Thông báo danh sách phòng thi kỳ thi tốt nghiệp ngày 25/06/2016.

Lưu ý:  - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục vào phòng thi.

            - Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ Phòng Quản lý Đào tạo; ĐT: 08.38550264

Download:
FileFile size
Download this file (DANH_SACH_DU_THI_06_2016_WEB.xls)DSDT_KTCN_06201651 Kb
 


Trang 1 trong tổng số 11 trang.