banner
Giới thiệu ngành CNKT Xây dựng In Email
Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 10:03

 

I. Mục tiêu đào tạo:
Đào tạo kỹ sư Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng nắm vững các kiến thức cơ bản (kiến thức đại cương), kiến thức cơ sở ngành, kiến thức chuyên ngành và kỹ năng thực hành. Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể tự mình tính toán, thiết kế các công trình xây dựng, có khả năng tổ chức thi công, giám sát thi công và tham gia quản lý các dự án đầu tư xây dựng.
II. Các chuyên ngành đào tạo:
- Kỹ sư Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể thiết kế, điều hành và tổ chức thi công các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các công ty tư vấn đầu tư xây dựng, các Ban quản lý dự án xây dựng và tại các cơ sở đào tạo
- Kỹ sư Xây dựng Cầu đường: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm việc tại các công ty xây dựng cầu đường, Ban quản lý dự án xây dựng về cầu và đường.
 
Liên hệ:
Khoa Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng
ĐC: 59 Chế Lan Viên, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
ĐT: 08.38150622