banner
Giới Thiệu Ngành Công Nghệ Thông Tin In Email
Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 10:17

CHUYÊN NGÀNH

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

KHỐI TUYỂN

Hệ thống thông tin

ĐH,CĐ

A,D1

Mạng máy tính và Truyền thông

ĐH,CĐ

A,D1

Kỹ thuật truyền thông đa phương tiện

ĐH,CĐ

A,D1


Trưởng Khoa    : TS. Nguyễn Minh Hoàng

Phó Khoa          : ThS. Nguyễn Văn Phát

Trợ lý CTSV      : CN. Nguyễn Hữu Lộc

Trợ lý giáo vụ    : CN. Trịnh Thị Thu Giang

Cán bộ Khoa     : CN. Nguyễn Hữu Tuyến

                            ThS. Hồ Văn Can

                            CN. Tôn Thất Hoài

                            CN. Phạm Thị Minh Huệ

                            CN. Nguyễn Thị Phương Trang

Khoa Công Nghệ Thông Tin (CNTT) của Trường Đại Học Hùng Vương Tp HCM là một trong những Khoa hoạt động ngay từ khi Trường có quyết định thành lập (14 tháng 8 năm 1995).

I. Mục tiêu đào tạo

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có khả năng phân tích, thiết kế, cài đặt, quản lý hệ thống thông tin. Chương trình đào tạo nhấn mạnh về ứng dụng các công nghệ.

-  Sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin có khả năng tư vấn, phối hợp các dịch vụ liên quan đến hệ thống thông tin.

-  Chuẩn bị cho sinh viên học lên cao trong chuyên ngành hệ thống thông tin.

-  Mục tiêu cao nhất là dạy cho sinh viên học làm người.

- Sinh viên làm việc trong lĩnh vực công nghiệp nội dung số như: quảng cáo, phim và nhạc số, truyền hình số đa phương tiện, giáo dục điện tử, phát triển ứng dụng web…

 

II. Hệ thống đào tạo

- Đại học, Cao đẳng chính quy tập trung

- Đại học vừa học vừa làm

 

III. Thời gian đào tạo

- Đại học: 4 năm

- Cao đẳng: 3 năm

 

IV. Khoa Công nghệ Thông tin có các chuyên ngành đào tạo:

 

1. Chuyên ngành Mạng và Truyền thông:

 Đào tạo cử nhân CNTT, nắm vững kiến thức căn bản và chuyên sâu của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B (hoặc TOEIC), có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT của xã hội. Với ngành Mạng máy tính và truyền thông, sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

·         Xây dựng, triển khai và áp dụng các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế và hành chánh, dịch vụ; thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình/sản xuất phần mềm.

·         Làm việc với tư cách là chuyên viên, cố vấn CNTT tại các cơ quan, văn phòng đại điện và công ty nước ngoài tại VN.

·         Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản lý dự án liên quan đến ngành CNTT.    

2. Chuyên ngành Hệ thống Thông tin:

Đào tạo cử nhân CNTT, nắm vững kiến thức căn bản và chuyên sâu của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B (hoặc TOEIC), có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT của xã hội.

Với ngành Hệ thống thông tin, sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

·         Xây dựng, triển khai và áp dụng các hệ thống thông tin cho việc quản lý kinh tế và hành chánh, dịch vụ; thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu, lập trình/sản xuất phần mềm.

·         Làm việc với tư cách là chuyên viên, cố vấn CNTT tại các cơ quan, văn phòng đại điện và công ty nước ngoài tại VN.

·         Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản lý dự án liên quan đến ngành CNTT. 

3. Chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện số:

 Đào tạo cử nhân CNTT, nắm vững kiến thức căn bản và chuyên sâu của ngành CNTT, có trình độ tiếng Anh tương đương chứng chỉ B (hoặc TOEIC), có phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng CNTT của xã hội.

 Với ngành Truyền thông đa phương tiện số, sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng:

·         Làm việc trong lĩnh vực công nghiệp nội dung số như: quảng cáo, phim và nhạc số, truyền hình số đa phương tiện, giáo dục điện tử e-learning, phát triển ứng dụng Web, thiết kế và lập trình Game, phát triển các dịch vụ gia tăng trong mạng điện thoại di động.

·         Làm việc với tư cách là chuyên viên, cố vấn CNTT tại các cơ quan, văn phòng đại điện và công ty nước ngoài tại VN.

·         Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu, quản lý dự án liên quan đến ngành CNTT. 

 

 Liên hệ: Khoa Công nghệ Thông tin

Địa chỉ: 59 Chế Lan Viên, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Tp HCM

ĐT: 08. 38150609

 

Chuẩn đầu ra của sinh viên ngành Công nghệ Thông tin 


Chuẩn đầu ra của Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐHHV Tp HCM được thể hiện ở các yêu cầu sau:

-         Kiến thức

-         Kỹ năng chuyên môn

-         Kỹ năng mềm

-         Năng lực

-         Thái độ

-         Ngoại ngữ

 

 

 

Các yêu cầu trên đã được Nhà trường cam kết với xã hội

1.Về Kiến thức

Kiến thức giáo dục đại cương: trang bị cho người học các kiến thức giáo dục đại cương về Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội và nhân văn, chú trọng vào Ngoại ngữ, Toán học, Tin học là tiền đề cho ngành đào tạo

Kiến thức cơ sở ngành: trang bị cho sinh viên những kiến thức về Lập trình máy tính, Hệ thống máy tính, Các ứng dụng thực tế của công nghệ thông tin

Kiến thức chuyên ngành: Trong năm học cuối, sinh viên sẽ lựa chọn chuyên sâu hướng học tập và nghiên cứu về Hệ thống thông tin; Mạng máy tính và truyền thông ; Đồ họa đa truyền thông ; Truyền thông đa phương tiện số. Phần kiến thức chuyên ngành sẽ trang bị cho sinh viên: kiến thức liên quan đến nghiên cứu phát triển, gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm; kiến thức về thiết kế, xây dựng, cài đặt, vận hành và bảo trì các thành phần phần cứng, phần mềm của hệ thống máy tính và các hệ thống thiết bị dựa trên máy tính; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông; kiến thức về đồ họa, xử lý ảnh, hiệu ứng 3D, kỹ xảo truyền hình

2.Về Kỹ năng chuyên môn

Chuyên ngành Hệ thống thông tin

Cử nhân Công nghệ thông tin chuyên ngành Hệ thống thông tin có những kỹ năng:

  • Nắm vững vai trò hệ thống thông tin trong các tổ chức. Hiểu được vai trò các thành phần của hệ thống thông tin bao gồm con người, quy trình, phần cứng, phần mềm, và dữ liệu.
  • Nắm vững các khái niệm về hệ thống, có khả năng đánh giá, giải quyết các vấn đề xuất hiện trong hệ thống thông tin.
  • Phân tích và mô hình hóa quá trình và dữ liệu trong các tổ chức, khả năng xác định và cụ thể hóa các giải pháp kỹ thuật, khả năng quản trị dự án, khả năng tích hợp hệ thống.
  • Làm chủ các kỹ thuật thu thập, biến đổi, truyền, và lưu trữ dữ liệu và thông tin.