banner
Giới Thiệu Ngành Kế Toán In Email
Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 10:10

 

Kế toán luôn là một trong những ngành khối kinh tế thu hút đông đảo sinh viên theo học. Lý do đơn giản là nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực này vẫn luôn cần thiết trong bất cứ công ty nào. Cơ hội dễ kiếm việc làm và lương khá ổn định.
Thời gian đào tạo:
Đại học: 4 năm
Cao đẳng: 3 năm
 
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kế toán có khả năng: Tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở mọi loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế; Có khả năng hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán và am hiểu quy trình công nghệ kế toán; Có khả năng phân tích, tổng hợp các sự kiện trong quá trình quản lý doanh nghiệp.
Sinh viên tốt nghiệp làm công tác kế toán – kiểm toán ở tất cả các “phần thực hành kế toán” cho đến “kế toán tổng hợp” trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các tổ chức ngân hàng và phi ngân hàng, các bộ phận chức năng về kế toán và kiểm toán tại các cơ quan Bộ, ngành, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác.
 
Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, Khoa đã mời một đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên và có kinh nghiệm đảm nhận các môn thuộc chuyên ngành. Hầu hết giảng viên thỉnh giảng của Trường đến từ Trường Đại học Kinh tế.
Khoa đã thực hiện tốt các chương trình đào tạo được phân bổ theo từng học kỳ cho từng khóa nhờ chủ động được đội ngũ giáo viên và kế hoạch được chuẩn bị chu đáo ngay từ học kỳ trước.
Là một trong những Khoa mới được thành lập (tách ra từ ngành Quản trị Kinh doanh) nhưng Đoàn Khoa Kế toán cũng đã bắt đầu xây dựng được những chương trình hoạt động riêng dành cho sinh viên của Khoa như “Sinh viên kế toán học làm nhà quản trị”, Hội thi Duyên dáng KT thu hút nhiều sinh viên từ các Khoa khác tham gia. Ngoài ra, các phong trào do Đoàn Trường phát động đều được các bạn sinh viên Khoa Kế toán tham gia hưởng ứng nhiệt tình.