banner
Giới Thiệu Ngành Tiếng Anh, Ngành Tiếng Nhật In Email
Thứ ba, 29 Tháng 3 2011 10:07

 

-         Trang bị kỹ năng sử dụng ngoại ngữ: nghe, nói, đọc, viết, biên – phiên dịch…
-         Cung cấp những kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, văn học, lịch sử của các nước.
-         Rèn luyện kỹ năng và cung cấp kiến thức chuyên môn về ngôn ngữ, văn hóa, xã hội, văn học, lịch sử của các nước.
-         Rèn luyện kỹ năng và cung cấp kiến thức chuyên môn cần thiết về kinh doanh, du lịch, giáo dục.
-         Trang bị kiến thức cơ bản về một ngoại ngữ khác và tin học để giúp sinh viên mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.
-         Sinh viên tốt nghiệp có khả năng biên phiên dịch về kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, báo chí. Tham gia giảng dạy ngoại ngữ tại trường tiểu học, trung học, cao đẳng, đại học, các trung tâm ngoại ngữ. Làm việc tại văn phòng các công ty, cơ quan và tổ chức xã hội có sử dụng ngoại ngữ.