Trang chủ Điểm thi

Điểm thi

Điểm thi lần 1 tiếng Anh chuyên ngành 1, 3 - Lớp học lại - TCNH - 5.2015

Email In PDF.

Thi ngày 25/5/2015.

Attachments:
FileFile size
Download this file (AVCN1-L1-HL-TCNH-5.2015.pdf)AVCN1-L1-HL-TCNH-5.20151139 Kb
Download this file (AVCN3-L1-HL-TCNH-5.2015.pdf)AVCN3-L1-HL-TCNH-5.20151139 Kb
 

Điểm thi lần 2 tiếng Anh chuyên ngành 3 - 11TN - 3.2015

Email In PDF.

Thi ngày 30/3/2015.

Attachments:
FileFile size
Download this file (AVCN3-L2-11TN-3.2015.pdf)AVCN3-L2-11TN-3.20152033 Kb
 

Điểm thi lần 1 tiếng Anh chuyên ngành 3 - Lớp 11TN - 12.2014

Email In PDF.

 Thi ngày 19/12/2014.

Attachments:
FileFile size
Download this file (AVCN3-L1-11TN1.2-12.2014.pdf)AVCN3-L1-11TN1.2-12.20145959 Kb
Download this file (AVCN3-L1-11TN3.4-12.2014.pdf)AVCN3-L1-11TN3.4-12.20145876 Kb
 

Điểm thi lần 1 tiếng Trung 3 - Lớp học lại - 11.2014

Email In PDF.

 Thi ngày 27/11/2014.

Attachments:
FileFile size
Download this file (T2A-L1-HL-11.2014.pdf)T2A-L1-HL-11.2014210 Kb
 

Điểm thi lần 2 tiếng Trung 4 - Lớp học lại - 11.2014

Email In PDF.

 Thi ngày 1/12/2014.

Attachments:
FileFile size
Download this file (T2B-L2-HL-12.2014.pdf)T2B-L2-HL-12.2014229 Kb
 
Trang 1 của 59