Trang chủ Điểm thi

Điểm thi

Điểm thi lần 2 tiếng Trung 3 - Lớp học lại - 8.2014

Email In PDF.

 Thi ngày 14/8/2014.

Attachments:
FileFile size
Download this file (T2A-L2-HL-8.2014.pdf)T2A-L2-HL-8.2014293 Kb
 

Điểm thi lần 1 tiếng Anh chuyên ngành 2 - Công nghệ thông tin - lớp học lại - 7/2014

Email In PDF.

 Thi ngày 23/7/2014.

Attachments:
FileFile size
Download this file (A2-CNTT-L1-HL-7.2014.pdf)A2-CNTT-L1-HL-7.2014351 Kb
 

Điểm thi lần 1 tiếng Trung 3 - lớp học lại - 8.2014

Email In PDF.

 Thi ngày 7/8/2014.

Attachments:
FileFile size
Download this file (T2A-L1-HL-8.2014.pdf)T2A-L1-HL-8.2014394 Kb
 

Điểm thi lần 1 tiếng Trung 1 - lớp học lại - 8.2014

Email In PDF.

 Thi ngày 7/8/2014.

Attachments:
FileFile size
Download this file (T1A-L1-HL-8.2014.pdf)T1A-L1-HL-8.2014241 Kb
 

Điểm thi lần 2 tiếng Pháp 4 - lớp 11AV - 7.2014

Email In PDF.

 Thi ngày 8/7/2014.

Attachments:
FileFile size
Download this file (P2B-L2-11AV-7.2014.pdf)P2B-L2-11AV-7.2014255 Kb
 
Trang 1 của 57