Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

GIẢNG VIÊN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DHV

Email In PDF.

 

STT Giảng viên Chuyên ngành
1  Cô Vương Bích Trâm Anh Tiếng Anh
2  ThS. Đỗ Thị Kim Châu Tiếng Anh
3  Thầy Đặng Ngọc Chức Tiếng Anh
4  Cô Nguyễn Lê Chung Di Tiếng Anh
5  ThS. Nguyễn Vũ Hải Đăng Tiếng Anh
6  Thầy Phan Thanh Dũng Tiếng Anh
7  Cô Hoàng Cẩm Giang Tiếng Anh
8  Cô Lê Như Ngọc Hà Tiếng Anh
9  ThS. Thái Yên Hà Tiếng Anh
10  Thầy Trần Võ Hoàng Hải  Tiếng Anh 
11  Cô Lê Phương Hải Tiếng Anh
12  Cô Lê Thị Hạnh  Tiếng Anh 
13  ThS. Lê Thị Thu Hằng Tiếng Trung
14  ThS. Nguyễn Quang Hiếu Tiếng Anh
15  Thầy Quách Thanh Hiếu Tiếng Trung
16  Thầy Nguyễn Văn Hoàn Tiếng Anh
17  Cô Nguyễn Ngọc Yến Hương Tiếng Nhật
18  ThS. Đặng Thị Thanh Lan Tiếng Trung
19  ThS. Nguyễn Thị Lan Tiếng Trung
20  Cô Đỗ Thị Ngọc Lê Tiếng Anh
21  Th.S Thái Mỹ Liên Tiếng Anh
22  Cô Lê Thị Liên Tiếng Nhật
23  Cô Châu Thị Khánh Linh Tiếng Anh
24  ThS. Hoàng Thị Phong Linh Tiếng Anh
25  Cô Đinh Nguyễn Phượng Linh Tiếng Anh
26  Cô Nguyễn Thị Thùy Linh Tiếng Nhật
27  Cô Phan Bích Ngọc Họa My Tiếng Nhật
28  ThS. Lê Thị Hồng Nga Tiếng Trung
29  ThS. Nguyễn Quý Nghĩa Tiếng Trung
30  Thầy Nguyễn Sĩ Nguyên Tiếng Anh
31  Cô Hoàng Thị Kim Như Tiếng Anh
32  Cô Nguyễn Thị Tường Phước Tiếng Anh
33  ThS. Lê Thị Tuyết Phương Tiếng Anh
34  Cô Vương Đình Thái Quý Tiếng Anh
35  Cô Trương Hoàng Thùy Quyên Tiếng Anh
36  Cô Lê Ngọc Minh Tâm Tiếng Nhật
37  Cô Đỗ Thị Thẩm Tiếng Anh
38  Thầy Huỳnh Quốc Thắng  Tiếng Anh 
39  Cô Nguyễn Ngọc Thanh  Tiếng Anh 
40  Cô Vũ Thị Kim Thu Tiếng Anh
 41  Cô Trần Thị Lệ Thủy Tiếng Anh
42  Cô Nguyễn Phương Thúy Tiếng Anh
43  Cô Trần Thị Lệ Thủy Tiếng Anh
44  ThS. Trần Thị Thanh Thủy Tiếng Anh
45  Cô Lê Thị Anh Thư Tiếng Anh
46  Cô Phạm Anh Thư Tiếng Anh
47  Cô Lê Thị Thương Tiếng Nhật
48  Th.S Lê Tân Tiến Tiếng Anh
49  Thầy Trần Hữu Toàn  Tiếng Anh 
50  Cô Phan Nguyễn Hoàng Trang Tiếng Anh
51  Cô Trần Thị Kim Trang Tiếng Anh
52  Cô Đoàn Thị Minh Trang Tiếng Anh
53  Thầy Võ Chính Trung Tiếng Nhật
54  Cô Phạm Minh Tú Tiếng Nhật
55  ThS. Trần Đình Tuân Tiếng Trung
56  ThS. Trần Ánh Tuyết Tiếng Anh
57  Cô Lê Hồng Uyên Tiếng Anh
58  Cô Phan Thị Kim Uyên Tiếng Anh
59  ThS. Trần Thị Tuyết Vinh Tiếng Anh
60  Thầy Hồ Mạnh Vũ Tiếng Anh
61  Cô Phan Ngọc Quỳnh Vy Tiếng Anh

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 07 Tháng 11 2011 00:55 )
 

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DHV

Email In PDF.

     Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐH Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định 183/QD-ĐHHV ngày 05 tháng 07 năm 2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh. Trung tâm là một đơn vị tương đương cấp khoa, có nhiệm vụ đào tạo ngoại ngữ không chuyên cho toàn trường. Ngoài ra, Trung tâm còn có chức năng tổ chức thi chứng chỉ quốc gia về ngoại ngữ theo yêu cầu của xã hội; đồng thời thực hiện nhiệm vụ theo điều 5.7 quy chế tổ chức và hoạt động của Trường do Hội đồng Quản trị khóa III ban hành.

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 11 Tháng 8 2010 01:23 ) Đọc thêm...