::: Chao mung ban den voi website Truong DH Hung Vuong::
Trang chủ
Tin tức mới
Hợp tác đào tạo ngành Công nghệ Sau thu hoạch
Chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm với Trường ĐH Cần Thơ
Tập huấn Phòng cháy Chữa cháy
Họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo
Học kinh doanh, kiếm tiền như chơi?
CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH: Lựa chọn để gặt hái thành công
Nhu cầu nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng, chưa bao giờ hết “nóng”
Trở thành nhà quản trị bệnh viện xuất sắc
Khám phá cơ hội nghề nghiệp với ngành CNSTH
Ngày hội Hướng nghiệp, dạy nghề lần 5 - năm 2017
Sự kiện qua ảnh
Web link
Số người truy cập
Phòng Đảm bảo Chất lượng

Trưởng Phòng:

Phó Trưởng Phòng:    Đinh Bùi Huy 

Cán bộ:                         Hoàng Kim Hạnh

                                       Nguyễn Hồng Vân

                      

 

 

Ban Kiểm soát và Bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Hùng Vương được thành lập theo quyết định số   /QĐ-ĐHHV ngày, . Ngày 26/10/2006, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương đã ký ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát và Bảo đảm chất lượng như sau:

 

I. Chức năng của Ban Kiểm soát và Bảo đảm chất lượng

1)     Ban Kiểm soát và Bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Dân lập Hùng Vương có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thanh tra, kiểm tra các công tác thuộc phạm vị quản lý của Hiệu trưởng và công tác giám thị nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc pháp luật và nhiệm vụ của Nhà trường.

2)     Kiểm soát việc thực hiện ứng dụng ISO 9001: 2000 trong Trường.

 

II. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát và Bảo đảm chất lượng

1)     Ban Kiểm soát và Bảo đảm chất lượng có vị trí tổ chức như các phòng, khoa chức năng của Trường, có biên chế theo yêu cầu nhiệm vụ, có trưởng ban và khi cần có phó trưởng ban, còn lại là các cán bộ và nhân viên, bao gồm chuyên trách và kiêm nhiệm.

2)     Nhiệm kỳ của trưởng, phó ban theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng. Hiệu trưởng bổ nhiệm trưởng và phó ban (Trưởng ban phải thông qua HĐQT).

3)     Đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác kiểm soát là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lý và công tác Nhà trường, có khả năng độc lập công tác, có năng lực xem xét, kết luận, công tâm, khách quan và kiến nghị biện pháp xử lý các vụ việc đúng đắn, kịp thời nhất là cán bộ, nhân viên được giao trách nhiệm thanh tra.

III. Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát và Bảo đảm chất lượng

1)     Kiểm soát (thanh tra, kiểm tra, giám thị) việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy chế trong hoạt động đào tạo và giáo dục trong Nhà trường; thực hiện đầy đủ kế hoạch thanh tra, kiểm tra nội bộ và theo hướng dẫn của thanh tra Bộ GD&ĐT, các quyết định thanh tra của Hiệu trưởng, các quy chế, quy định của Nhà trường trên tất cả các mặt hoạt động ở tất cả các cơ sở. Bảo đảm tính kịp thời, mau chóng, chính xác, có lý, có tình, đúng pháp luật, đúng chức năng.

2)     Phối hợp với Ban Kiểm soát và Bảo đảm chất lượng ISO kiểm soát chặt chẽ việc triển khai áp dụng chương trình QMS ISO 9001-2000 ở tất cả các khâu, các bước, các đơn vị theo kế hoạch và hướng dẫn của Nhà trường. Trên cơ sở nội dung cập nhật, Ban đề xuất hướng khắc phục, báo cáo Hiệu trưởng để chỉ đạo.

3)     Kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên các kênh thông tin trong quy định của Nhà trường để thu thập đầy đủ các thông tin, tổng hợp báo cáo về Ban để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng, cho hướng xử lý.

4)     Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh chống tham ô, lãng phí và mọi biểu hiện tiêu cực trong Nhà trường.

5)     Thực hiện đúng chế độ báo cáo tình hình hoạt động kiểm soát theo quy định của Hiệu trưởng.

6)     Quan hệ chặt chẽ với các đơn vị trong Trường để tạo động lực mạnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát được thuận lợi và có hiệu quả.

 

IV/ Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Trưởng ban và các thành viên

1.      Trưởng Ban:

1.1              Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về toàn bộ hoạt động của Ban thực hiện đầy đủ điều 5.5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường.

1.2              Xây dựng kế hoạch hàng năm, trình Hiệu trưởng phê duyệt, tổ chức thực hiện đúng kế hoạch đã được duyệt với tinh thần chủ động và tích cực.

1.3              Trình Hiệu trưởng duyệt quyết định thanh tra, tổ chức hướng dẫn và thực hiện tốt quyết định đó, báo cáo kết quả thực hiện.

1.4              Trình Hiệu trưởng quyết định đình chỉ hoạt động thanh tra hoặc xem xét lại kết luận thanh tra không chính xác.

1.5              Lãnh đạo xây dựng Ban vững mạnh về mọi mặt, thực hiện tốt nhiệm vụ trong bản quy định này.

1.6              Thường xuyên rút kinh nghiệm công tác tổ chức quản lý, luôn làm gương trong đơn vị.

 

2.      Các thành viên

2.1              Mọi thành viên phải am hiểu chức năng, nhiệm vụ của Ban, đề cao trách nhiệm thực hiện tốt sự phân công của trưởng ban và bản mô tả công việc của từng người.

2.2              Nêu cao tinh thần độc lập công tác, tự chịu trách nhiệm trong công việc, có ý thức tổ chức-kỷ luật nghiêm, đoàn kết giúp đỡ nhau trong ban, quan hệ tốt với cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần chủ động sáng tạo.

2.3              Báo cáo kịp thời về ban những vấn đề mới nảy sinh, báo cáo hàng ngày vào lúc 8 giờ – 8 giờ 30 theo các nội dung quy định. Thực hiện đầy đủ các chế độ sinh hoạt và các quy định của Nhà trường và của Ban.

V./ Tổ chức thực hiện:

-         Tất cả các thành viên trong ban có trách nhiệm đóng góp xây dựng và có trách nhiệm thực hiện tốt quy định này.

-         Khi có vấn đề phát sinh các thành viên cần báo cáo kịp thời với Trưởng ban để tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét.

-         Các đơn vị có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Bảo đảm chất lượng để việc kiểm soát được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

                                                                       

 


Tư vấn tuyển sinh Online
Liên Kết
Thăm dò dư luận
Bạn quan tâm đến ngành học nào của trường Đại học Hùng Vương ?
Công nghệ sau thu hoạch
Du lịch
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Quản trị bệnh viện
Tài chính ngân hàng
Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ
Công nghệ kỹ thuật xây dựng