::: Chao mung ban den voi website Truong DH Hung Vuong::
Trang chủ
Tin tức mới
CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH: Lựa chọn để gặt hái thành công
Nhu cầu nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng, chưa bao giờ hết “nóng”
Trở thành nhà quản trị bệnh viện xuất sắc
Khám phá cơ hội nghề nghiệp với ngành CNSTH
Ngày hội Hướng nghiệp, dạy nghề lần 5 - năm 2017
Lễ công bố logo mới của Trường
Công bố các quyết định nhân sự của Trường
Giải cầu lông “Mừng Xuân Bính Thân 2016”
Họp mặt Tân niên mừng Xuân
Đoàn cán bộ Trường ĐH Hùng Vương Tp.HCM tham quan, học tập kinh nghiệm các khu công nghiệp và trường đại học phía Bắc
Sự kiện qua ảnh
Web link
Số người truy cập
Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2014
<a href="https://plus.google.com/b/111591286017911371409/photos/111591286017911371409/albums/6049462776412213505" target="_blank">Khoa Ngoại Ngữ</a>
Khoa Ngoại Ngữ
<a href="https://plus.google.com/b/111591286017911371409/photos/111591286017911371409/albums/6049478006096744481" target="_blank">Khoa Xây Dựng</a>
Khoa Xây Dựng
<a href="https://plus.google.com/b/111591286017911371409/photos/111591286017911371409/albums/6049472404641273313" target="_blank">Khoa Tài Chính Ngân Hàng</a>
Khoa Tài Chính Ngân Hàng
<a href="https://plus.google.com/b/111591286017911371409/photos/111591286017911371409/albums/6049468635504484529" target="_blank">Khoa Quản Trị Kinh Doanh</a>
Khoa Quản Trị Kinh Doanh
<a href="https://plus.google.com/b/111591286017911371409/photos/111591286017911371409/albums/6049465631213175121" target="_blank">Khoa Quản Trị Bệnh Viện</a>
Khoa Quản Trị Bệnh Viện
<a href="https://plus.google.com/b/111591286017911371409/photos/111591286017911371409/albums/6049458435185824097" target="_blank">Khoa Kế Toán Kiểm Toán</a>
Khoa Kế Toán Kiểm Toán
<a href="https://plus.google.com/b/111591286017911371409/photos/111591286017911371409/albums/6049131058686888577" target="_blank">Khoa Du Lịch</a>
Khoa Du Lịch
<a href="https://plus.google.com/b/111591286017911371409/photos/111591286017911371409/albums/6049124722074926705" target="_blank">Khoa Công Nghệ Sau Thu Hoạch</a>
Khoa Công Nghệ Sau Thu Hoạch
<a target="_blank" href="https://plus.google.com/b/111591286017911371409/photos/111591286017911371409/albums/6049127111575990593">Khoa Công Nghệ Thông Tin</a>
Khoa Công Nghệ Thông Tin
<a href="https://plus.google.com/b/111591286017911371409/photos/111591286017911371409/albums/6049481919718242017"  target="_blank">Sinh viên khen thưởng</a>
Sinh viên khen thưởng
<a href="https://plus.google.com/b/111591286017911371409/photos/111591286017911371409/albums/6049479987470076257" target="_blank">Sinh Viên Lào</a>
Sinh Viên Lào

Tư vấn tuyển sinh Online
Liên Kết
Thăm dò dư luận
Bạn quan tâm đến ngành học nào của trường Đại học Hùng Vương ?
Công nghệ sau thu hoạch
Du lịch
Kế toán
Quản trị kinh doanh
Quản trị bệnh viện
Tài chính ngân hàng
Công nghệ thông tin
Ngoại ngữ
Công nghệ kỹ thuật xây dựng