::: Chao mung ban den voi website Truong DH Hung Vuong::
Trang chủ
Tin tức mới
Hợp tác đào tạo ngành Công nghệ Sau thu hoạch
Chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm với Trường ĐH Cần Thơ
Tập huấn Phòng cháy Chữa cháy
Họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo
Học kinh doanh, kiếm tiền như chơi?
CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH: Lựa chọn để gặt hái thành công
Nhu cầu nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng, chưa bao giờ hết “nóng”
Trở thành nhà quản trị bệnh viện xuất sắc
Khám phá cơ hội nghề nghiệp với ngành CNSTH
Ngày hội Hướng nghiệp, dạy nghề lần 5 - năm 2017
Sự kiện qua ảnh
Web link
Số người truy cập
Tin tức & sự kiện
Công bố các quyết định nhân sự của Trường ( 2017-04-10 15:07:57 )

Sáng ngày 22/2/2017, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM đã có buổi họp toàn thể Cán bộ nhân viên – Giảng viên cơ hữu Nhà trường. Tại cuộc họp, Nhà trường đã công bố chính thức các thành viên Hội đồng Quản trị, Hiệu Trường nhiệm kỳ 2016 – 2021, cơ cấu tổ chức và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Nhà trường.

          

 

Theo quyết định số 5435/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã công nhận Hội đồng Quản trị Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 10 thành viên:

1.    Ông Đặng Thành Tâm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị

 

2.    Ông Võ Long Triều, Phó Trưởng Phòng TCCB Sở GD&ĐT TP.HCM
3.    Ông Hoàng Sĩ Hóa, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
4.    Ông Đặng Nhứt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
5.    Ông Nguyễn Tri Hổ, thành viên Hội đồng Quản trị
6.    Bà Sú Ngọc Bích, thành viên Hội đồng Quản trị
7.    Ông Phan Minh Toàn Thư, thành viên Hội đồng Quản trị
8.    Ông Phan Anh Tuấn, thành viên Hội đồng Quản trị
9.    Bà Tạ Thị Kiều An, thành viên Hội đồng Quản trị
10.  Ông Trần Thanh Huy, thành viên Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Nhà trường nhiệm kỳ 2016 - 2021

       Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất cử GVC.TS. Tạ Thị Kiều An – Thành viên HĐQT để UBND Thành phố Hồ Chí Minh công nhận Hiệu Trưởng và bầu 02 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị gồm các ông:

-  Luật sư Đặng Nhứt, Phó Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Sài Gòn (SGI)

        -  Ông Hoàng Sĩ Hóa, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)

       

        Ngày 11 tháng 01 năm 2017 Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định số 205/QĐ-UBND công nhận GVC.TS Tạ Thị Kiều An, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Hiệu Trưởng Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trước đó ngày 21 tháng 11 năm 2016 Chủ tịch HĐQT Đặng Thành Tâm đã ký quyết định số 112/2016/QĐ-HĐQT bổ nhiệm TS.BS Bế Nhật Dục giữ chức vụ Phó Hiệu Trường Nhà Trường nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ngay sau khi được Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh công nhận Hội đồng Quản trị và Hiệu Trưởng nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội đồng Quản trị đã họp và thông qua các Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các đơn vị nhằm sớm ổn định Nhà trường, qua đó đáp ứng các điều kiện để Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường được tuyển sinh trong năm 2017.

 

LS. Đặng Nhứt tặng hoa chúc mừng Hiệu trưởng TS. Tạ Thị Kiều An.

 

LS. Đặng Nhứt tặng hoa chúc mừng P. Hiệu trưởng TS.BS. Bế Nhật Dục

      Ngày 14 tháng 02 năm 2017, TS. Tạ Thị Kiều An, Hiệu Trưởng Nhà trường đã ký ban hành các quyết định về cơ cấu tổ chức của Trường và bổ nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.

KHỐI CÁC KHOA ĐÀO TẠO
 •   Khoa Quản trị Kinh doanh
        -  GVC.TS. Tạ Thị Kiều An, Hiệu Trưởng kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa
        -  ThS. Phạm Thị Ngọc Thảo giữ chức vụ Phó Trưởng khoa

 •    Khoa Kế toán Kiểm toán
        -  GVC.TS. Phạm Thị Hà, Trưởng phòng QLĐT kiêm nhiệm Trưởng khoa

 •   Khoa Tài chính Ngân hàng

  -  GVC.TS. Mai Thanh Loan giữ chức vụ Trưởng khoa

 •   Khoa Quản lý Bệnh viện

                -  TS. BS Bế Nhật Dục, Phó Hiệu Trưởng kiêm nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa

   -  ThS. BSCKII. Nguyễn Văn Út giữ chức vụ Phó Trưởng khoa

 •   Khoa Ngoại ngữ

    -  TS. Nguyễn Quang Hiếu giữ chức vụ Trưởng khoa

    -  ThS. Phan Ngọc Chiến giữ chức vụ Phó Trưởng khoa

 •   Khoa Quản trị Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn

    -   ThS. Vũ Quốc Khánh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

 •  Khoa Công nghệ Thông tin

    -   TS. Lê Mạnh Hải giữ chức vụ Trưởng khoa

 •  Khoa Công nghệ Sau thu hoạch

    -   TS. Lê Đức Trung giữ chức vụ Trưởng khoa

 •  Khoa Khoa học Cơ bản

    -  ThS. Trần Xuân Phương giữ chức vụ Phó Trưởng khoa phụ trách khoa

 •  Khoa Xây dựng

KHỐI CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

 •  Phòng Quản lý Đào tạo

   -  GVC.TS. Phạm Thị Hà giữ chức vụ Trưởng phòng

   -  ThS. Lê Duy Liêm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng

 •  Phòng Công tác Sinh viên

   -  ThS. Trần Thanh Huy giữ chức vụ Trưởng phòng

 •   Phòng Hành chính Tổng hợp

   -  CN. Bùi Trúc Lam giữ chức vụ Trưởng phòng

 •   Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

   -  ThS. Nguyễn Hồng Vân giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

   -  CN. Đinh Bùi Huy giữ chức vụ Phó Trưởng phòng

 •   Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo Sau đại học

   -  ThS. Hà Minh Tiếp giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

 •  Phòng Quản trị Cơ sở vật chất

   -  CN. Phan Minh Tâm giữ chức vụ Trưởng phòng

   -  KS. Phạm Ngọ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng

 •  Phòng Tài chính

    -  CN. Sú Ngọc Bích giữ chức vụ Trưởng phòng

    -  CN. Lâm Thị Minh Thơ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng

 •  Phòng Tổ chức

    -  ThS. Mạch Trần Huy giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng

 •  Phòng Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh

    -  ThS. Nguyễn Thị Mai Bình giữ chức vụ Trưởng phòng

    -  CN. Nguyễn Hoàng Nghĩa giữ chức vụ Phó Trưởng phòng

CÁC VIỆN, TRUNG TÂM, ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG, ĐÀO TẠO

 • Thư viện

    -  ThS. Bùi Quang Điệp giữ chức vụ Giám Đốc Thư viện

 •  Trung tâm Tin học

 • Trung tâm Ngoại ngữ

 •  Viện Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Sài Gòn ICT)

 •  Viện Chất lượng Quản lý (MQI)

      

       Luật sư Đặng Nhứt – Phó Chủ tịch HĐQT chúc toàn thể Qúy Thầy/Cô cán bộ nhân viên và giảng viên cơ hữu nhân dịp năm mới Đinh Dậu 2017 và thay mặt HĐQT trao đổi một số định hướng hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM trong thời gian sắp tới nhằm sớm ổn định và phát triển Nhà trường:

-  Nhà Trường đang từng bước hoàn thiện tổ chức bộ máy, ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường, điều chỉnh Quy chế lương cho phù hợp với tình hình hiện tại

-  Hoàn thiện các thủ tục để Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển sinh ngay trong năm 2017

-  Thực hiện tốt công tác tiếp thị quảng bá hình ảnh của Nhà trường nhằm lấy lại uy tín, phục vụ cho công tác tuyển sinh và đối ngoại

-   Xây dựng lại thương hiệu của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM

-   Trước mắt đảm bảo tốt các điều kiện về cơ sở vật chất để đáp ứng cho việc tuyển sinh và đào tạo trong năm 2017 và 2018.

 

                Ông Đặng Nhứt, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu

 

       TS. Tạ Thị Kiều An, Hiệu Trưởng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, sự tin tưởng và hỗ trợ của Hội đồng Quản trị, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT. Ông Đặng Thành Tâm cùng các Cổ đông đã hết sức tâm huyết với giáo dục, cố gắng duy trì đội ngũ Giảng viên, CBNV của Trường trong điều kiện khó khăn và mong rằng tập thể sư phạm Nhà Trường cùng đồng hành để đưa Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM vượt qua khó khăn và sớm ổn định phát triển.

       Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM thành lập năm 1995, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 13 ngành bậc đại học và 10 ngành bậc cao đẳng

 

 

 

 

STT

 

MÃ SỐ

 

TÊN NGÀNH

 

 

Bậc Đại học

1

52460112

Toán ứng dụng

2

52340101

Quản trị kinh doanh

3

52720701

Quản lý bệnh viện

4

52480201

Công nghệ thông tin

5

52220201

Ngôn ngữ Anh

6

52220203

Ngôn ngữ Pháp

7

52220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

8

52220209

Ngôn ngữ Nhật

9

52340103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

10

52540104

Công nghệ sau thu hoạch

11

52340201

Tài chính – Ngân hàng

12

52340301

Kế toán

13

52510103

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

 

 

Bậc Cao đẳng 

1

51480201

Công nghệ thông tin

2

51220113

Việt Nam học

3

51220203

Tiếng Pháp          

4

51220204

Tiếng Trung Quốc          

5

51340101

Quản trị kinh doanh

6

51220201

Tiếng Anh                      

7

51220209

Tiếng Nhật     

8

51540104

Công nghệ sau thu hoạch

9

51340201

Tài chính– Ngân hàng

    

    

 

Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh đạo các Đơn vị
 
 
 

Bài: Bút Anh

Ảnh: Hồng Quân.


 

Tin khác:
 • Hợp tác đào tạo ngành Công nghệ Sau thu hoạch
 • ( 2017-04-10 15:07:57 )
 • Chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm với Trường ĐH Cần Thơ
 • ( 2017-04-10 15:07:57 )
 • Tập huấn Phòng cháy Chữa cháy
 • ( 2017-04-10 15:07:57 )
 • Họp hội đồng thẩm định chương trình đào tạo
 • ( 2017-04-10 15:07:57 )
 • Học kinh doanh, kiếm tiền như chơi?
 • ( 2017-04-10 15:07:57 )
 • CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH: Lựa chọn để gặt hái thành công
 • ( 2017-04-10 15:07:57 )
 • Nhu cầu nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng, chưa bao giờ hết “nóng”
 • ( 2017-04-10 15:07:57 )
 • Trở thành nhà quản trị bệnh viện xuất sắc
 • ( 2017-04-10 15:07:57 )
 • Khám phá cơ hội nghề nghiệp với ngành CNSTH
 • ( 2017-04-10 15:07:57 )
 • Ngày hội Hướng nghiệp, dạy nghề lần 5 - năm 2017
 • ( 2017-04-10 15:07:57 )
  Tư vấn tuyển sinh Online
  Liên Kết
  Thăm dò dư luận
  Bạn quan tâm đến ngành học nào của trường Đại học Hùng Vương ?
  Công nghệ sau thu hoạch
  Du lịch
  Kế toán
  Quản trị kinh doanh
  Quản trị bệnh viện
  Tài chính ngân hàng
  Công nghệ thông tin
  Ngoại ngữ
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng