::: Chao mung ban den voi website Truong DH Hung Vuong::
Trang chủ
Tin tức mới
CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH: Lựa chọn để gặt hái thành công
Nhu cầu nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng, chưa bao giờ hết “nóng”
Trở thành nhà quản trị bệnh viện xuất sắc
Khám phá cơ hội nghề nghiệp với ngành CNSTH
Ngày hội Hướng nghiệp, dạy nghề lần 5 - năm 2017
Lễ công bố logo mới của Trường
Công bố các quyết định nhân sự của Trường
Giải cầu lông “Mừng Xuân Bính Thân 2016”
Họp mặt Tân niên mừng Xuân
Đoàn cán bộ Trường ĐH Hùng Vương Tp.HCM tham quan, học tập kinh nghiệm các khu công nghiệp và trường đại học phía Bắc
Sự kiện qua ảnh
Web link
Số người truy cập
Nhiệm kỳ

 

TT

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NƠI CÔNG TÁC

1

TRẦN THANH HUY

Bí thư

Trung tâm HTSV

2

NGUYỄN ĐÌNH NGUYÊN

Phó Bí thư Thường trực

Chủ tịch Hội sinh viên

Trung tâm HTSV

3

MẠCH TRẦN HUY

Phó Bí thư

Trung tâm HTSV

4

NGUYỄN NGỌC HỒNG KHANH

Ủy viên Thường vụ

CB Phòng Đào tạo

5

VÕ TRỌNG QUANG

Ủy viên Thường vụ,

Bí thư Đoàn Khoa

Quản trị Kinh doanh

Sinh viên

Lớp 06QK

6

TRẦN THỊ THÚY AN

Ủy viên Ban chấp hành,

Chánh Văn phòng

Sinh viên

Lớp 06QK

7

TRỊNH TƯỜNG KHIÊM

Ủy viên Ban chấp hành,

P.Bí thư Chi đoàn các Khoa

Sinh viên

Lớp 06QK

8

ĐỖ XUÂN THÀNH

Ủy viên Ban chấp hành,

Bí thư Đoàn Khoa Du lịch

Sinh viên

Lớp 05DL

9

HOÀNG LỆ QUYÊN

Ủy viên Ban chấp hành,

Bí thư Chi đoàn 07DL

Sinh viên

Lớp 07DL

10

PHAN THỊ BẢO CHÂU

Ủy viên Ban chấp hành,

Bí thư Khoa CNSTH

Sinh viên

Lớp 06CS

11

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG TRANG

Ủy viên Ban chấp hành,

Bí thư Khoa CNTT

Sinh viên

Lớp 06CT

12

NGUYỄN MINH TRƯỜNG

Ủy viên Ban chấp hành,

P.Bí thư Khoa TCNH

Sinh viên

Lớp 07TN

13

TRẦN HỮU THẮNG

Ủy viên Ban chấp hành,

P.Bí thư Khoa QTBV

Sinh viên

Lớp 07QB

14

TRẦN LÊ TÂM

Ủy viên Ban chấp hành,

Bí thư Khoa Ngoại ngữ

Sinh viên

Lớp 06AV

15

LÂM PHẠM NHƯ AN

Ủy viên Ban chấp hành,

Bí thư Chi đoàn

Sinh viên

Lớp 07CĐQK

16

ĐÀO HOÀNG VÂN ANH

Ủy viên Ban chấp hành,

Bí thư Chi đoàn

Sinh viên

Lớp 07CĐAV

17

HOÀNG THÁI BÌNH

Ủy viên Ban chấp hành,

Bí thư Đoàn

Trung tâm HRTC

Sinh viên

Lớp 07DLLHDownload file
DownloadFile/Dien_thoai_va_dia_chi_mail_438.doc

Tin khác:
 • BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2008-2011 ( 2008-11-04 22:05:11 )
 • BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA V, NHIỆM KỲ (2006 – 2008) ( 2008-11-04 22:05:11 )
 • BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA IV, NHIỆM KỲ (2002 – 2004) ( 2008-11-04 22:05:11 )
 • BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA III, NHIỆM KỲ (1999 – 2001) ( 2008-11-04 22:05:11 )
 • BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA II, NHIỆM KỲ (1998 – 1999) ( 2008-11-04 22:05:11 )
 • BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA I, NHIỆM KỲ (1997 – 1998) ( 2008-11-04 22:05:11 )
 • BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI (Tháng 4/1996 đến tháng 12/1996) ( 2008-11-04 22:05:11 )
 • Tư vấn tuyển sinh Online
  Liên Kết
  Thăm dò dư luận
  Bạn quan tâm đến ngành học nào của trường Đại học Hùng Vương ?
  Công nghệ sau thu hoạch
  Du lịch
  Kế toán
  Quản trị kinh doanh
  Quản trị bệnh viện
  Tài chính ngân hàng
  Công nghệ thông tin
  Ngoại ngữ
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng