::: Chao mung ban den voi website Truong DH Hung Vuong::
Trang chủ
Tin tức mới
CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH: Lựa chọn để gặt hái thành công
Nhu cầu nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng, chưa bao giờ hết “nóng”
Trở thành nhà quản trị bệnh viện xuất sắc
Khám phá cơ hội nghề nghiệp với ngành CNSTH
Ngày hội Hướng nghiệp, dạy nghề lần 5 - năm 2017
Lễ công bố logo mới của Trường
Công bố các quyết định nhân sự của Trường
Giải cầu lông “Mừng Xuân Bính Thân 2016”
Họp mặt Tân niên mừng Xuân
Đoàn cán bộ Trường ĐH Hùng Vương Tp.HCM tham quan, học tập kinh nghiệm các khu công nghiệp và trường đại học phía Bắc
Sự kiện qua ảnh
Web link
Số người truy cập
Chương trình đào tạo

 

NĂM THỨ NHẤT
Học kỳ I
STT
Tên môn học
LT
TH
1
Listening 1
3
 
2
Speaking 1
3
 
3
Reading 1
3
 
4
Writing 1
3
 
5
Grammar 1
3
 
6
Tiếng Việt thực hành
3
 
7
Cơ sở ngôn ngữ
3
 
8
Triết học Marx-Lenin
6
 
9
Giáo dục thể chất 1
 
1
 
Tổng cộng
27
1
Học kỳ I I
STT
Tên môn học
LT
TH
1
Listening 2
3
 
2
Speaking 2
3
 
3
Reading 2
3
 
4
Writing 2
3
 
5
Grammar 2
3
 
6
Tâm lý học đại cương
3
 
7
Cơ sở văn hóa Việt nam
3
 
8
Kinh tế chính trị
5
 
9
Giáo dục thể chất 2
 
1
 
Tổng cộng
26
1
 
NĂM THỨ HAI
Học kỳ III
Học kỳ IV
STT
Tên môn học
LT
TH
1
English Pronunciation
3
 
2
Essay Writing 1
4
 
3
Advanced Reading
3
 
4
Advanced Listening
3
 
5
English-Vietnamese Translation
3
 
6
Business English 1
3
 
7
Tin học nâng cao
3
 
8
Ngoại ngữ 2
3
 
9
Giáo dục thể chất 4
 
1
 
Tổng cộng
25
1
 
NĂM THỨ BA
Học kỳ V
STT
Tên môn học
LT
TH
1
Analysis of English Literary Texts
3
 
2
English Phonetics
2
 
3
English Morphology
3
 
4
Essay Writing 2
4
 
5
English-Vietnamese Oral Interpretation
3
 
6
British Society and Culture
3
 
7
Business English 2
3
 
8
Chủ nghĩa xã hội khoa học
4
 
9
Ngoại ngữ 2
3
 
10
Giáo dục thể chất 5
 
1
 
Tổng cộng
28
1
Học kỳ VI
STT
Tên môn học
LT
TH
1
British Literature 1
3
 
2
English Phonology
3
 
3
English Syntax
3
 
4
Vietnamese-English Translation
3
 
5
Vietnamese-English Oral Interpretation
3
 
6
American Society and Culture
3
 
7
Business English 3
3
 
8
Lịch sử Đảng CS Việt Nam
4
 
 
Ngoại ngữ 2
3
 
 
Tổng cộng
28
 
 
NĂM THỨ TƯ
Học kỳ VII
STT
Tên môn học
LT
TH
1
British Literature 2
3
 
2
American Literature 1
3
 
3
Special Topics in History of the United States and Great Britain
4
 
4
Teaching Methodology
3
 
5
Public Speaking
3
 
6
Research Writing
2
 
7
Business English 4
3
 
8
Ngoại ngữ 2
3
 
9
Tư tưởng Hồ Chí Minh
3
 
 
Tổng cộng
27
 
Học kỳ VIII
STT
Tên môn học
LT
TH
1
American Literature 2
3
 
2
Educational Psychology
3
 
3
Survey of English Textbooks
2
 
4
Language Testing
2
 
5
Seminar on Current Issues
4
 
6
Business Letter Writing
2
 
7
Sociolinguistics
3
 
8
Ngoại ngữ 2
3
 
9
Thi cuối khóa
hoặc khóa luận tốt nghiệp
10
 
 
Tổng cộng
32
 
     
 

Tin khác:
 • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH TIẾNG NHẬT ( 2008-05-19 10:14:59 )
 • Tư vấn tuyển sinh Online
  Liên Kết
  Thăm dò dư luận
  Bạn quan tâm đến ngành học nào của trường Đại học Hùng Vương ?
  Công nghệ sau thu hoạch
  Du lịch
  Kế toán
  Quản trị kinh doanh
  Quản trị bệnh viện
  Tài chính ngân hàng
  Công nghệ thông tin
  Ngoại ngữ
  Công nghệ kỹ thuật xây dựng