Home NGHIÊN CỨU HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

Hội đồng khoa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG  Tp.HCM           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số:  188/QĐ-ĐHHV                                    Tp. Ho Chí Minh, ngày  09 tháng 07  năm 2009 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng khoa học ngành Quản trị Kinh doanh

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

 

      Căn cứ Quyết định số 470/TTg ngày 14/08/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Hùng Vương;

        Căn cứ Quyết định số 86/2000/QĐ-TTg ngày 18/7/2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học dân lập;

        Căn cứ Điều lệ trường Đại học ban hành kèm Quyết định số 153/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ;

        Căn cứ Quyết định số 23/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành bộ chương trình khung Giáo dục Đại học khối ngành Kinh tế – Quản trị Kinh doanh trình độ đại học, cao đẳng;

        Căn cứ công văn số 4167/BGDĐT-PC ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấp thuận cho trường Đại học dân lập Hùng Vương được đổi tên thành trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh;

        Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hiệu trưởng;

        Theo đề nghị của Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh (sau khi đã thỏa thuận với các thành viên trong Hội đồng),

Điều 1.  Thành lập Hội đồng Khoa học ngành Quản trị Kinh doanh (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gồm các vị có tên sau:

1.PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Diệp                                                   Chủ tịch

2.  PGS.TS. Mai Thị Hoàng Minh                                                    Ủy viên

                3. GS.TS. Nguyễn Đông Phong                                                      Ủy viên               

                4. GS.TS. Hồ Đức Hùng                                                                Ủy viên

                5. PGS.TS. Nguyễn Đăng Dờn                                                       Ủy viên

                6. TS. Nguyễn Đăng Liêm                                                              Ủy viên

                7. TS. Tạ Thị Kiều An                                                                    Ủy viên

                8. TS. Phạm Thị Hà                                                                        Ủy viên

                9. ThS. Nguyễn Thị Mai Bình                                                          Ủy viên

 

Điều 2.  Hội đồng có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường và xây dựng chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh theo Quyết định số 23/2004/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

              Nhiệm kỳ của Hội đồng theo nhiệm kỳ của Hiệu trưởng.

 

Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

            Các Ông, Bà Trưởng đơn vị có liên quan và các vị có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này.

                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                              PGS. Lê Văn Lý

 

 

 

NGÀNH ĐÀO TẠO

1. QUẢN TRỊ KINH DOANH

Phiếu thăm dò

Bạn đã tốt nghiệp khoa QTKD và hiện nay đang:
 

Javascript Clock

JS required
JS required
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday17
mod_vvisit_counterYesterday32
mod_vvisit_counterThis week196
mod_vvisit_counterLast week196
mod_vvisit_counterThis month777
mod_vvisit_counterLast month1290
mod_vvisit_counterAll740189

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.81.104.61
,
Now is: 2017-05-27 18:43