ĐIỂM HK2 (2013-2014)

ĐIỂM BẢO VỆ KLTN KHOÁ 10QK NĂM 2014

ĐIỂM BẢO VỆ KLTN KHOÁ 10QK NĂM 2014

NHỮNG BẠN SV PHẢI SỬA BÀI (DS ĐÍNH KÈM) THÌ NHANH CHÓNG SỬA BÀI THÌ ĐIỂM BẢO VỆ KLTN MỚI ĐƯỢC CÔNG NHẬN

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ VIỆC SỬA BÀI ĐÃ ĐĂNG TRONG PHẦN THÔNG BÁO.

 

 

LỚP HỌC LẠI

LỚP HỌC LẠI

QUAN TRI HOC BS L1 26.6.2014 

HANH VI TO CHUC L1 15.7.2014

NGHIEN CUU MAR L1 15.7.2014

QUAN TRI RUI RO L1 15.7.2014

THAM DINH DU AN L1 15.7.2014 

LUAT KINH TE L1 22.7.2...

11QK2

11QK2

GIAO TIEP TRONG KD L1 20.6.2014

QUAN TRI CHIEN LUOC L1 20.6.2014

QUAN TRI SAN XUAT L1 20.6.2014

QUAN TRI DU AN L1 26.6.2014  

GIAO TIEP TRONG KD L2 15.7.2014

QUAN TRI CHAT...

Đọc thêm...

11QK1

11QK1

GIAO TIEP TRONG KD L1 20.6.2014

QUAN TRI CHIEN LUOC L1 20.6.2014

QUAN TRI SAN XUAT L1 20.6.2014

VHDN & DDKD L1 20.6.2014 

QUAN TRI DU AN L1 26.6.2014 

GIAO TIEP TRONG KD ...