ĐIỂM (2015-2016)

ĐIẺM BV KLTN

ĐIẺM BV KLTNĐIỂM BV KLTN NGÀY 13.6.2016
Attachments:
DIEM BV KLTN NGAY 13.6.2016.pdf[ ]328 Kb
 

LỚP HỌC LẠI

LỚP HỌC LẠI

ĐÀM PHÁN TRONG KD L1 10.2.2015 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ L1 10.2.2015 

KINH TẾ LƯỢNG L1 08.07.2016 

LOGISTICS 1 L1 4.8.2016

QUẢN TRỊ CTY ĐQG L1 4.8.2016

QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG L1 4.8.2016

QUẢN TRỊ HỌC  L1 4.8.2016