Home Thông báo Học Bổng Sinh Viên

Học Bổng Sinh Viên

Các chương trình Học bổng trong năm học 2010 - 2011

 Nhằm biểu dương, động viên sinh viên – học sinh nghèo vượt khó học giỏi, sinh viên – học sinh là người dân tộc thiểu số, là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn – Hội; thực hiện nhiệm vụ đã được Lãnh đạo Nhà trường phân công, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo các chương trình học bổng năm học 2010 – 2011:

 A. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HÙNG VƯƠNG – DHV:

 

 

I.  HỌC BỔNG TIẾP SỨC TÀI NĂNG: (do ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn – Saigon Invest Group tài trợ).

1.  Số lượng: 20 suất

2.  Trị giá: 1.000.000 – 2.000.000đồng/suất

3.  Đối tượng xét: các Tân sinh viên Khóa 16 (bậc Đại học)

4.  Điều kiện:

 

-    Đạt điểm cao khi đăng ký xét tuyển vào Trường (danh sách do Phòng Đào tạo cung cấp, Trung tâm tổng hợp và đề xuất).

 

-    Đã đăng ký hồ sơ nhập học và đóng học phí đầy đủ. 

 

II.       HỌC BỔNG HỌC TẬP:  (do ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn – Saigon Investment Group tài trợ).

1. Số lượng: 30 suất

2. Trị giá: 1.500.000 đồng/suất

3. Đối tượng xét: sinh viên – học sinh các Khóa 07, 08 và 09 (kể cả ĐH, CĐ và TCCN)

4. Tiêu chuẩn:

-    Điểm trung bình học tập của năm học 2009 – 2010 từ 8,0 điểm trở lên(riêng Khoa CNTT, CNKTXD và CNSTH từ 7,5 điểm trở lên) và không có môn học nào điểm thi lần 1 dưới 5 điểm.

 

-    Điểm trung bình rèn luyện của năm học 2009 – 2010 từ 80 điểm trở lên (xếp loại tốt trở lên)

 

III.     HỌC BỔNG ĐỐI TƯỢNG CÓ HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN: (do ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn – Saigon Invest Group tài trợ).

1. Số lượng: 50 suất

2. Trị giá: 1.500.000 đồng/suất

3. Đối tượng xét: sinh viên – học sinh các Khóa 07, 08 và 09 (kể cả ĐH, CĐ và TCCN) có hoàn cảnh gia đình khó khăn (vùng sâu, vùng xa, xóa đói giảm nghèo, đông anh chị em, mồ côi cha mẹ, dân tộc ít người, sinh viên bị khuyết tật….).

4. Tiêu chuẩn:

-    Điểm trung bình học tập của năm học 2009 – 2010 từ 7,0 điểm trở lên và có không quá 2 môn thi lần 2.

-    Điểm trung bình rèn luyện của năm học 2009 – 2010 từ 70 điểm trở lên (xếp loại khá trở lên).

 

IV.      HỌC BỔNG ĐẶNG THÙY TRÂM:  (do PGS. Lê Văn Lý – Hiệu Trưởng Nhà trường tài trợ).

1.  Số lượng: 20 suất

2.  Trị giá: 1.500.000 đồng/suất

3.  Đối tượng xét: sinh viên – học sinh các Khóa 07, 08 và 09 (kể cả ĐH, CĐ và TCCN) là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn - Hội.

4.  Tiêu chuẩn:

-    Điểm trung bình học tập của năm học 2009 – 2010 từ 7,0 điểm trở lên và không quá 1 môn thi lần 2.

-    Điểm trung bình rèn luyện của năm học 2009 – 2010 từ 80 điểm trở lên (xếp loại tốt trở lên) và tham gia tích cực các hoạt động Đoàn – Hội sinh viên từ cơ sở đến cấp Trường.

 

V.  HỌC BỔNG TOÀN PHẦN: (do PGS. Lê Văn Lý – Hiệu Trưởng Nhà trường tài trợ).

1.  Số lượng: 02 suất

2.  Trị giá: học phí toàn phần năm học 2010-2011

 

3.  Đối tượng xét: sinh viên – học sinh các Khóa 07, 08 và 09 (kể cả ĐH, CĐ và TCCN).

 

4.  Tiêu chuẩn:

-    Là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn

-    Điểm trung bình rèn luyện của năm học 2009 – 2010 từ 70 điểm trở lên (xếp loại Khá trở lên).

-    Điểm trung bình học tập của năm học 2009 – 2010 từ 6,5 điểm trở lên (Trung bình Khá trở lên)

 

VI.      HỒ SƠ VÀ THỦ TỤC:

Tất cả các sinh viên đề nghị cấp học bổng đều phải thực hiện:

-    Đơn xin nhận học bổng (theo mẫu) nhận tại văn phòng Khoa hoặc Website của Trung tâm và ghi đầy đủ thông tin vào đơn (có ý kiến đề nghị của GVCN và xác nhận của lãnh đạo Khoa).

-    Bảng điểm năm học 2009 – 2010 (phải có điểm rèn luyện, điểm học tập).

-    02 tấm hình 3x4 (01 tấm dán vào đơn xin học bổng, 01 tấm kèm theo).

-    CMND, Thẻ sinh viên pho to (không cần công chứng).

-    Giấy xác nhận của địa phương về hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc giấy tờ khác có cùng nội dung (đối với học bổng III); bảng photo quyết định công nhận là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn – Hội, các giấy chứng nhận, giấy khen, bằng khen trong học tập và công tác Đoàn – Hội (đối với học bổng IV).

 

                Lưu ý: Miễn giấy xác nhận gia đình khó khăn (đối với học bổng III) cho các sinh viên đã nộp đầy đủ hồ sơ và được nhận học bổng năm học 2009 – 2010.

-    Tất cả hồ sơ hợp lệ gửi về VP các Khoa hạn chót là ngày 30 tháng 10 năm 2010.

-    Các Khoa xét duyệt và lập danh sách đề nghị sinh viên nhận học bổng gửi lên Trường (qua Trung tâm Hỗ trợ sinh viên) hạn chót là ngày 12 tháng 11 năm 2010.

-    Cấp Trường tổng hợp và xét duyệt (các trường hợp đặc biệt do Lãnh đạo Trường họp xét và quyết định) đến ngày 10 tháng 12 năm 2009.

-    Thời gian trao học bổng: dự kiến 09/01/2011 (năm học 2010 – 2011). 

 

B. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP: [Học kỳ II (2009-2010), Học kỳ I (2010-2011)]

Căn cứ quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15 tháng 8 năm 2007 về khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM thông báo tiêu chuẩn và thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập (HB KKHT) như sau:

1.      Đối tượng:

-         Tất cả sinh viên chính quy đang học tập tại Trường.

 

-         Đối với học sinh TCCN, Ban TCCN vận dụng tiêu chuẩn qui định tại thông báo này để triển khai tại các cơ sở đào tạo của Trường.

2.      Tiêu chuẩn: Sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của Trường theo các mức sau:

a/ Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại khá trở lên và điểm rèn luyện đạt loại khá trở lên.

b/ Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên.

c/ Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc trở lên và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc.

+ Điểm trung bình chung học tập được xác định theo qui định hiện hành của Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy, Quy chế đào tạo Trung cấp Chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành (chỉ được lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 hoặc kiểm tra hết môn học không đạt).

 

+ Kết quả rèn luyện được xác định theo Qui định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, học sinh (Ban hành kèm theo Quyết định số 180/QĐ – ĐHHV ngày 26/6/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh).

 

3.      Mức học bổng:

-         Học bổng loại Xuất sắc (XS)     : 200.000 đồng/tháng

-         Học bổng loại Giỏi (G)  : 150.000 đồng/tháng

-         Học bổng loại Khá (K)   : 100.000 đồng/tháng

 

Học bổng khuyến khích học tập được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

 

4.      Quy trình xét học bổng:

-         Lãnh đạo các Khoa thông báo cho Chủ nhiệm các lớp phối hợp với Cán bộ lớp họp xét và tổng hợp danh sách những sinh viên đủ tiêu chuẩn đề nghị cấp học bổng gửi về văn phòng các Khoa, các Khoa tổng hợp gửi danh sách sinh viên đề nghị xét học bổng về Hội đồng cấp Trường (chuyển qua Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên).

-         Hội đồng tổ chức xét và trình Hiệu trưởng ra quyết định cấp học bổng, niêm yết danh sách sinh viên được nhận học bổng và thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm nhận học bổng (có thông báo riêng).

5.      Thời gian: Các Khoa tổng hợp tất cả hồ sơ gửi về Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên theo thời gian như sau:

-         Học bổng Khuyến khích Học tập Học kỳ II (2009-2010): 30/10/2010.

 

-         Học bổng Khuyến khích Học tập Học kỳ I (2010-2011): 07/05/2010

 

-         Tất cả hồ sơ gửi về Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên gồm có:

 

+ Danh sách sinh viên đạt tiêu chuẩn nhận HB KKHT (theo mẫu trên Website của Trường).

 

+ Bảng điểm của từng sinh viên hoặc xác nhận sinh viên không bị thi lại lần 2.

 

+ Công văn đề nghị của Khoa, biên bản họp lớp.

            Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thông báo cho các Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm và sinh viên – học sinh của trường chương trình học bổng năm học 2010 – 2011 để biết.

          Trân trọng.

mẫu file học bổng: http://www.hungvuong.edu.vn/tthtsv/index.php?option=com_content&view=article&id=169:cac-chng-trinh-hc-bng-trong-nm-hc-2010-2011&catid=42:thong-bao&Itemid=57

 

 

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK II/ 2008 – 2009

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập HK II/ 2008 – 2009Các bạn sinh viên có tên trong danh sách nhận học bổng khuyến khích học tập xin vui lòng xem thông báo tại mục thông tin ...

Kết quả học bổng "Hùng Vương - DHV (2009-2010)

Các bạn xem thông tin và danh sách nhận học bổng DHV đại website Trung tâm hỗ trợ sinh viên

www.hungvuong.edu.vn/tthtsv

Hoặc:

http...

Xét học bổng Khuyến khích học bổng Học kỳ 2, năm học 2008 - 2009

Xét học bổng Khuyến khích học bổng Học kỳ 2, năm học 2008 - 2009

Căn cứ quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15 tháng 8 năm 2007 về khuyến khích học tập ...

Đọc thêm...

Học bổng Khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2008 - 2009

Theo quyết định số 187/QĐ – ĐHHV ngày 09 tháng 7 năm 2009 của Hiệu Trưởng Nhà trường về việc cấp học bổ...
Đọc thêm...
Trang 1 của 2

Login Form

 • Đăng nhập
 • Đăng ký
  Registration
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Lượt Truy Cập

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  Hôm nay41
  Hôm qua177
  Tuần này528
  Tháng này528

  Hỗ Trợ Trực Tuyến

  Today's weather

  Hồ Chí Minh

  Weather
  250C - 320C