Để làm tốt một bài đọc hiểu trong đề thi thpt quốc gia môn Ngữ văn, học sinh cần nắm vững được hệ thống kiến thức về nội dung, nghệ thuật của một văn bản. Với nhiều học sinh đó là một công việc khó khăn vì hệ thống kiến thức này được trải dài qua các cấp học từ lớp 6 đến hết lớp 12 ở nhiều mảng kiến thức như từ vựng, ngữ pháp, hoạt động giao tiếp.
Sơ đồ tư duy là một phương pháp hiệu quả, giúp đơn giản hóa, hệ thống ý logic. Học sinh có thể ghi nhớ dễ dàng thông qua các hình ảnh từ đó vận dụng để bài làm đạt điểm tối đa.

Các biện pháp tu từ từ vựng

bai-1-cac-bien-phap-tu-tu-tu-vung

bai-1-cac-phong-cach-ngon-ngu

bai-1-cac-phuong-thuc-bieu-dat

bai-1-cac-thao-tac-lap-luan

bai-1-phan-loai-tu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *