Đề cương lớp 12 – Đàn ghita của Lorca – Thanh Thảo

ĐÀN GHITA CỦA LORCA (Thanh Thảo) KIẾN THỨC CƠ BẢN Tác giả Thanh Thảo – Đạt thành tựu chủ yếu trên lĩnh vực: thơ và trường ca. – Nội dung: tiếng nói của người trí thức nhiều suy tư, trăn trở về các vấn đề xã hội và thời đại > cảm nhận cuộc sống ở bề […]

Read More

Đề cương lớp 12 – Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh

TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP (Hồ Chí Minh) KIẾN THỨC CƠ BẢN Hoàn cảnh ra đời và mục đích sáng tác: – Ngày 19/8/1945, Cách mạng tháng Tám thắng lợi ở Hà Nội. Ngày 26/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về tới Hà Nội. Tại căn nhà số 48 phố Hàng […]

Read More

Tư tưởng “Đất Nước của nhân dân” qua đoạn thơ:Những người vợ nhớ chồng…góp tên Ông Đốc,Ông Trang,Bà Đen,Bà Điểm”

Tư tưởng “Đất Nước của nhân dân” qua đoạn thơ:Những người vợ nhớ chồng…góp tên Ông Đốc,Ông Trang,Bà Đen,Bà Điểm” Tư tưởng Đất Nước của nhân dân thực ra đã có một quá trính phát triển trong lịch sử dân tộc nói chung, văn học nói riêng. Những nhà văn lớn, nhà tư tưởng lớn của dân […]

Read More

Đoạn mở đầu Tuyên ngôn Độc lập

Đoạn mở đầu Tuyên ngôn Độc lập của Bác chứa đựng một tư tưởng lớn với nhiều ý nghĩa sâu sắc, lại được viết bằng một nghệ thuật cao tay, mang sức thuyết phục mạnh mẽ. Đó là đoạn mở đầu mẫu mực trong một bản Tuyên ngôn bất hủ Tuyên ngôn Độc lập của […]

Read More

Cách mở bài dạng bài so sánh văn học

LUYỆN TẬP KĨ NĂNG LÀM VĂN  Cách mở bài dạng bài so sánh văn học Các cách mở bài Có 2 cách làm mở bài cơ bản: Mở bài trực tiếp: đi thẳng vào vấn đề cần nghị luận, không câu nệ câu chữ, ý tưởng. Ưu điểm: thường nêu ra được vấn đề một […]

Read More