Những nhầm lẫn hay xảy ra trong bài làm đọc hiểu

Những nhầm lẫn hay xảy ra trong bài làm đọc hiểu văn bản 1. Nhầm lẫn giữa phong cách ngôn ngữ báo chí và phong cách chính luận. Đặc điểm nhận diện Phong cách ngôn ngữ báo chí Phong cách ngôn ngữ chính luận Phạm vi sử dụng Xuất hiện ở 2 dạng: – Dạng […]

Read More

Làm thế nào để đạt được điểm tối đa phần đọc hiểu?

/******/ #huge_it_loading_image_2 { height:375px; width:600px; display: table-cell; text-align: center; vertical-align: middle; } #huge_it_loading_image_2.display { display: table-cell; } #huge_it_loading_image_2.nodisplay { display: none; } #huge_it_loading_image_2 img { margin: auto 0; width: 20% !important; } .huge_it_slideshow_image_wrap_2 { height:375px; width:600px; max-width: calc(100% – 0px); position:relative; display: block; text-align: center; /*HEIGHT FROM HEADER.PHP*/ clear:both; float:none; margin:0px auto; border-style: solid; border-left: […]

Read More

Chuyên đề các dạng đọc hiểu

Chuyên đề: CÁC DẠNG ĐỀ ĐỌC –HIỂU I/ Phạmvi và yêu cầu của phần đọc – hiểu trong kì thi THPT QG 1. Phạm vi: 1.1. Văn bản văn học (Văn bản nghệthuật): – Văn bản trong chương trình (Nghiêng nhiều về các văn bản đọc thêm) – Văn bản ngoài chương trình (Các văn […]

Read More

Các phong cách chức năng của ngôn ngữ

I. PHONG CÁCH HỌC LÀ GÌ ? 1. Phong cách là gì? Phong cách là một thuật ngữ dùng chung cho nhiều ngành nghệ thuật chỉ phẩm chất của một tính cách đạt đến độ ổn định cao, không lặp lại và trở thành dấu hiệu để phân biệt công trình sáng tạo này với […]

Read More

CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ NGỮ ÂM

CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ NGỮ ÂM CÁC BIỆN PHÁP TU TỪ NGỮ ÂM Chương 1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BIỆN PHÁP TU TỪ Chương 2 LÍ THUYẾT VỀ BIỆN PHÁP TU TỪ NGỮ ÂM 1.1 Khái niệm: Là những cách thức sử dụng các phương tiện ngôn ngữ một cách nghệ thuật, có giá […]

Read More

Bảng thống kê các biện pháp tu từ

STT   Phép tu từ   Khái niệm   Đặc điểm / cấu tạo /  tác dụng   Phân loại   Ví dụ 1 So sánh Là đối chiếu sự vật, sự việc này với sự vật, sự việc khác có nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn […]

Read More

BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT

BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT 1. SO SÁNH: a. Khái niệm: So sánh là đối chiếu 2 hay nhiều sự vật, sự việc mà giữa chúng có những nét tương đồng để làm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho lời văn. b. Cấu tạo của biện pháp so sánh: – A là B: “Người ta […]

Read More

PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ

PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ 1. PHONG CÁCH CHỨC NĂNG NGÔN NGỮ SINH HOẠT: a. Ngôn ngữ sinh hoạt: – Là lời ăn tiếng nói hằng ngày dùng để trao đổi thông tin, ý nghĩ, tình cảm,…đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. – Có 2 dạng tồn tại: + Dạng nói + Dạng […]

Read More